Min fd man försvårar mitt arbete

Hej!
Jag lägger 10 veckors schema på mitt jobb. Det är ingenting jag kan göra något åt. Jag har lämnat ett förslag till min före detta make om hur schemat kan se ut över jul och nyår. Det enda svar jag får när jag frågar om jag kan lägga schemat är: " jag svarar när jag vet". Nu säger min arbetsgivare att jag måste lägga schemat. Hur ska jag göra? Jag kan inte ändra schemat när jag väl har lagt det.

Schema

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att det finns svårigheter mellan dig och din f.d make gällande barnets/barnens umgängesschema över jul och nyår. Ditt arbete kräver en schemaläggning med framförhållning vilket du skriver att du inte styr över.

När föräldrar inte kan ena sig i frågor som rör barnen finns det möjlighet att kontakta familjerätten i syfte att få stöd exempelvis med umgängesschema. Detta gör man inom ramen för samarbetssamtal och det är en frivillig insats som båda föräldrarna måste vilja gå i. Mer information hittar du här : Samarbetssamtal - Malmö stad (malmo.se)

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter