Särbo

Är särbo och vi bor ca 30mil ifrån varandra så därför är vi ett tag tillsammans hos mig och ibland ett tag hos hen,,hen har försörjningsstöd och min fråga är om denna situationen kan påverka hens försörjningsstöd dvs dom kan väl inte blanda in mig i hens försörjningsstöd?

Wave

Kommentarer

Hej!

Särbo har inte något juridiskt tyngd i den bemärkelsen. Särbo har inte något försörjningsansvar för varandra. Ni har två separata hushåll och bär inte något ekonomiskt ansvar för varandras hushåll. Det som däremot kan påverka din särbos försörjningsstöd är om hen inte följer den planering som handläggaren och hen kommit överens om. Exempelvis om hen inte skulle delta i bestämda aktiviteter när hen befinner sig hos dig, på annat ort.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctantern

Soctanter