Försörjningsstöd

Hej. Jag är en 19 årig tjej som tog studenten i juni. Jag bor tillsammans med min mamma som får försörjningsstöd. Socialen har skickat brev om att jag måste skriva mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen så att jag kan hjälpa min mamma med pengar. Men grejen är att jag inte har fått bra betyg för att kunna bli psykolog och min tanke har varit att plugga till högskoleprovet på heltid, alltså utan att ägna tid till jobb. Så min fråga är om socialen kan låta mig göra det elr är jag tvungen att arbeta trots att jag behöver plugga på heltid?

Sandra

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du har planer på vad du vill göra i framtiden!

Då du tagit studenten och fyllt 19 år så är din mamma inte försörjningsskyldig för dig längre utan du har ett ansvar att ordna med försörjning på egen hand. Om du söker ekonomiskt bistånd så behöver du göra vad du kan för att bli självförsörjande. Ett krav brukar vara att man måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka efter ett arbete. Om du är inskriven på Komvux för att läsa upp dina betyg så har du rätt att ansöka om studiemedel från CSN.

Är du inte inskriven på någon utbildning i nuläget, utan studerar på egen hand, så är det ej att bedöma som att du gör vad du kan för att klara din försörjning.

Det bästa du kan göra är att be din mamma prata med sin handläggare och få förklarat vad som gäller och vad som förväntas av dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter