Avslag

Hur gör jag en nödansökan, Enär jag fått avslag på min ansökan om försörjningsstöd.
Hyran och elen måste ju betalas...

Vänligen
Trött klient

Trött klient

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att du hamnat i den situationen du gjort.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med din handläggare och berätta för denne att du vill göra en ansökan om nöd. Därefter görs en bedömning av handläggaren kring huruvida du lider nöd eller ej.

Skriv gärna till oss igen om du har ytterligare funderingar eller frågor som du vill ställa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter