Träningslägenhet

Hej, min fråga är. Om en haft en träningslägenhet men sagt upp den på grund av att en inte klarat av det just då pga drogrelaterad psykos och återfall i missbruk men efter en längre vistelse på behandlingshem åter är nykter och frisk från psykosen och redo för eget boende och söker detta är det då möjligt att få träningslägenhet igen eller får en bara en chans. Mvh Anhörig

Anhörig

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du arbetat för att bli nykter och frisk igen!

Om man ansöker om boende så genomförs en individuell bedömning för att en persons behov ska kunna tillgodoses på bästa sätt. Man har alltid rätt att göra en ansökan och få sin sak prövad. Det finns inget i lagen som säger att du bara skulle få en chans till en träningslägenhet. Däremot kan det vara så att man kommer fram till att du har behov som en träningslägenhet i nuläget inte kan tillgodose fullt ut.

Om du har en handläggare så är det allra bästa att prata med denne om dina tankar för att ni gemensamt ska komma fram till vad som blir bäst för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter