Hyra bostadsrätt i andrahand.

Hej jag har under en längre tid haft försörjningsstöd och blev informerad om att jag var tvungen att att flytta till en billigare lägenhet. Jag blev informerad att 3800 kr är en godtaglig hyra baserat på min ålder. Jag försökte länge hitta en billigare lägenhet men fick inget napp då jag är långtidssjukskriven, har ingen gymnasieutbildning och går på försöjrningsstöd.

Jag fick sen möjlighet att hyra en bostadsrätt i andrahand för 5400 kr/månad (Min tidigare hyra låg på 7800 kr). Ska nu flytta in men min socialsekreterare har nekat mig hela hyran då min hyresvärd satte hyran precis så det täcker den faktiska hyran till bostadsföreningen och amorteringen hon betalar. Är det verkligen rätt beslut? Hyresvärden bestämmer väl ändå vad hyran ska ligga på så att det täcker hennes kostnader? Värt att nämna var att min socialsekreterare först krävde att få se hyresavin för den faktiska hyran för att bedömma ifall det var en rimlig hyra.

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Vi förstår på din fråga att du upplever att du inte fått förklarat varför socialtjänsten ger dig avslag på hyran.

Vi kan bara svara generellt och inte gå in i specifika ärenden. Alla kommuner har riktlinjer gällande högsta godtagbar hyra när man har ekonomiskt bistånd. Det görs individuella prövningar i varje ärende. Man gör en samlad bedömning om hyra är skälig, bland annat utifrån gällande lagstiftning. För att socialnämnden ska kunna avgöra om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behöver den enskilde inkomma med underlag som möjliggör bedömning och beräkning avseende skäliga boendekostnader.

Att din handläggare begär att få se hyresavin kan vara en del i det samlade beslutsunderlaget. Det vi kan råda dig är att prata med din handläggare och be dem förklara vad det är som gör att de bedömer hyran som orimlig.

Är du inte nöjd med beslutet som du fått så har du rätt att få din sak prövad i Förvaltningsrätten. Din handläggare kan vara behjälplig hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter