Får socialtjänsten neka en att få ut dokumentation med anledningen, vi kan tyvärr inte få fram dem längre då vi bytt system?

Se ovan, vårdnadshavare som undrar.

Rickard

Kommentarer

Hej!

Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig och det barn du är vårdnadshavare för.

Vi kan inte gå in i specifika ärenden men det bör finnas fysiska kopior på dokumentationen i socialtjänstens arkiv. Beroende på vad ärendet gäller så kan det vara så att ärendet har blivit utgallrat om det gått mer än 5 år sen ärendet avslutades.

Om du inte är nöjd med det svar som du fått från socialtjänsten kan du alltid höra av dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är tillsynsmyndighet över socialtjänsten. Kontaktuppgifter till IVO hittar du på www.ivo.se .

Vänligen

Soctanterna

Soctanter