Socialtjänst sekreterare ljög under ed i Tingsrätt

Socialtjänstsekreterare uppgav falskt vittnesmål under ed i tingsrättsförhandling.
Hon skulle vittna om vad ungdomen sagt angående var och med vem hen vill bo.
På en rak fråga från ombud ljög hon. Trots att ungdomen upprepade gånger sagt, under två olika samtalstillfällen med denna socialtjänst sekreterare och dennes kollega motsatsen till vad hon nu svarade.

Bevisning finns:
Samtalen finns inspelade.
Samt hennes vittnesmål i rätten.

Mened är ett brott och lidandet blev stort för ungdomen i TR:s utfall.
Vad råder ni mig att göra?

Lisen

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du känner dig uppgiven och frustrerad. Om du är part i ärendet så bör du prata med ditt ombud om du har synpunkter på den rättsliga process som varit. Har du inget juridiskt ombud så bör du fundera kring om du behöver skaffa ett juridiskt ombud.

Du kan alltid kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är tillsynsmyndighet över socialtjänsten. Du hittar kontaktuppgifter till IVO på www.ivo.se .

Vänligen

Soctanterna

Soctanter