Får soc verkligen inleda en utredning utan förhandsbedömning?

Vi fick en anmälan på oss för ca 2 veckor sedan. Vi hade möte på torsdag den 17e juni men vi kunde inte komma den dagen pga saker och att vi sagt till soc att vi inte vill sitta i ett trångt rum nu med corona då ena pojken är i riskgrupp men bjöd hem dom till oss ist för att träffas ute. Dom inleder nu en utredning trots att vi ringt dom trots att vi flera ggr bett om en ny tid, att vi vill att dom ringer upp oss. INGEN har ringt upp oss! Nu står det att anledningen till att dom startar en utredning är för att föräldrarna inte förstår allvaret i en anmälan o inte är kontaktbara, att pappan hade sagt att det är bättre att dom kommer ut till oss för att vis av slippa köra med våran dieselbil. Och att våld förekommit och då Ka inledas utredning i fall skydd behövs!? Och dessutom är ett namn på ett av mina barn nämnt i deras anledning till utredning detta barnets namn är inte nämnt på det sättet i anmälan! Det känns väldigt skumt! Och oxå stod det att föräldrarnas syn på myndigheter borde ifrågasättas. Får man verkligen föra en bedömning att starta en utredning på att dom inte håller med om våra personliga åsikter? Dessutom har jag aldrig skadat mina barn som denna anonyma anmälaren påstått! Vi har bjudit in soc, ringt dom fått till svar eeh jag ber en handläggare ringa upp. Ingen ringer upp? Detta har hänt både nu när jag ringt och maken ringt! Och sen påstå att vi inte förstår allvaret!? Får man verkligen göra så? Zen att dom bara går på anmälaren åsikter nu när dom skulle starta en utredning o skriver oxå att föräldrarna uteblev från mötet. Men vi ringde ju 2 dagar innan o bad om en annan tid o ingen ringde upp! Får man göra på detta sättet?

Hispanicmom

Kommentarer

Hej!

Jag förstår det som att du har frågor gällande förhandsbedömning och utredning gällande ditt eller dina barn.

När socialtjänsten får in en anmälan enligt 14 kap 1 § SoL gällande barn, har socialtjänsten att ta ställning till om anmälan föranleder en utredning eller inte. Detta görs genom en förhandsbedömning. Ibland räcker själva anmälan till för att bedömningen ska vara att man öppnar utredning, men ofta har man samtal med både barnet och vårdnadshavarna innan man beslutar om att öppna utredning enligt 11 kap 1 § SoL med stöd av 11 kap 2 § SoL eller inte.

Det är såklart frustrerande att ni försöker nå er handläggare för att förklara saken och att ni sedan inte får någon återkoppling. Men jag tänker att det är bra att ni visar att ni aktivt tar initiativ och vill ha kontakt med socialtjänsten. Jag tänker att ni fortsatt ska försöka nå er handläggare och prata med denne och då också framföra det ni skriver i er fråga.

Hoppas ni får tag i er socialsekreterare och kan framföra det ni önskar att prata med denne om.

Glad sommar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter