Ekonomiskt stöd

Hej, jag är 17 år och vill inte bo hemma eftersom det blev dålig stämning varje gång jag är där och undrar om jag kan få ekonomisk hjälp av socialtjänsten så att jag kan flytta ut..

Isa

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är jobbigt att bo hemma när du upplever att det är dålig stämning.

Vårdnadshavare är underhållsskyldiga till barn som är under 18 år och till de som fortfarande går på gymnasiet, dock högst till barnet är 21 år. Det betyder att din vårdnadshavare har ett ansvar att stå för dina ekonomiska utgifter och även för platsen där du ska bo.

Ibland kan det vara så att en ung person under 18 år inte kan bo hemma eftersom den unge inte mår bra i sin hemmiljö. Då behöver en socialsekreterare utreda ärendet och se om det finns något stöd som kan vara lämpligt. Det kan till exempel vara att få ekonomiskt bistånd till hyra och uppehälle. Du kan ringa till socialtjänsten där du bor och få mer information. Du hittar telefonnummer på din kommuns hemsida.

Glad sommar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter