Ang Boene

Postat: 2009-03-10 11:12

Hejsan om man får social bidrag hur mycket får en lägenhet kosta då? är ensamboende!

Gäst

Kommentarer

Postat: 2009-03-11 15:45

Hej

För en ensamstående utan barn uppgår max hyran i
en hyresrätt till 4385 kronor/månad.

Dock finns det undantag som göres då man går över denna summa då socialsekreteraren alltid gör en individuell
bedömning och ser till den enskilde individens situation.
Men generellt sätt är det 4385 kronor/månad som gäller.

För mer information se länk
https://www.malmo.se/individfamilj/forsorjningsstod/
beloppboendekostnadochriksnorm.4.365accf7116191
cc840800055106.html

Vänligen

Soctanterna

Soctanter