Särbo

Om man är särbo och uppbär försörjningsstöd kan det påverka rätten till ekonomiskt bistånd?
Min vän besöker sin partner varannan vecka och har eget boende.

La revolution

Kommentarer

Hej

Vad bra att du hjälper din vän att kolla upp saker så att det eventuellt inte kan komma att påverka din vän negativt i framtiden.

I frågan framgår det inte om din vän och dennes särbo är gifta eller endast särbo. Om de är gifta har de ett ekonomiskt ansvar för varandra oavsett om de bor tillsammans eller inte. Är de enbart är särbo har de inget ekonomiskt ansvar för varandra som vuxna och således bör det ej påverka din väns rätt till ekonomiskt bistånd.

Vi hoppas att du har kunnat få hjälp av vårt svar!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter