Fråga

Hej!
Jag har blivit utsatt för kränkningar i skrift av Socialtjänsten tidigare. Jag är därför rädd att det skall fortsätta. Jag vågar därför inte skriva på ett medgivande, som ger Socialtjänsten rätt att prata med Arbetsförmedlingen och vården. Kommer min ansökan om ekonomiskt bistånd att avslås på grund av att jag inte medverkar till utredningen?

Anna

Kommentarer

Hej

Vad tråkigt att höra att du upplever att du blivit kränkt i skrift tidigare av Socialtjänsten men det är bra att du vågar ställa frågan kring vad som kan hända.

I samband med att en första ansökan om ekonomiskt bistånd görs kan information behöva inhämtas av andra parter för att utreda och bedöma rätten till bistånd. Vid fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd kan nya handlingar från exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och vården behöva inhämtas. Att då lämna medgivande till kontakt med exempelvis Arbetsförmedlingen gör att information snabbare kommer till socialsekreterare för bedömning. Om socialsekreterare inte får in de handlingar som behövs för att göra en korrekt bedömning så är det grund för att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd. Det råd vi kan ge dig är att prata med din socialsekreterare så att denna får förklara vilken information som den behöver hämta från Arbetsförmedlingen och vården. Med en insyn i ditt ärende och vetskap om vilken information som socialsekreterare behöver kanske kan lugna oron. Om det fortsatt inte känns rätt behöver du fråga socialsekreteraren vilka uppgifter som du själv behöver inhämta och lämna vid enskilt eller vid varje ansökan om ditt ekonomiska bistånd.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga och att det löser sig för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter