Orolig

Hej jag är mamma till två barn i 20 års åldern jag har kontakt med en av dom han svarar ibland på sms de bor hos sin pappa. Och har gjort det sedan dom var 10 år ungefär. Den yngre har tagit hand om den äldre då den äldsta gått in i väggen och jag har inte fått pratat med honom om det går inte att få kontakt vet att han får adhd meducin men jag har inte sett tendens på att han haft/har det. Enligt det andra barnet går han inte ut han orkar inte ens prata. Jag är orolig för honom. Tyvärr kan jag inte prata med pappan. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Är så orolig.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du är orolig för din vuxna son som lider av psykisk ohälsa och medicineras för ADHD. Du beskriver även att du inte har en bra kommunikation med sonen eller med den andra föräldern, vilket gör att du inte kan resonera med honom kring eventuellt stöd åt sonen.

När det gäller psykisk ohälsa är det sjukvården som har ansvaret förutsatt att sonen som nu är vuxen vill ta emot hjälp. Att söka vård är frivilligt i detta läge och man kan aldrig tvinga en vuxen person att ta emot vård. Det gäller då att försöka motivera honom på de sättet som är möjligt. Du nämner att du har kontakt med den andra sonen och det skulle kunna vara en ingång. Kanske du kan själv ta kontakten med sonen som du är orolig för? Om det inte går att träffas kanske kan du skriva sms eller mail? På så sätt kanske du kan förmedla honom att du är villig att stötta honom och kanske informera honom om att han kan ta kontakt med sjukvården? Det är svårt för oss att ge dig konkreta råd eftersom vi inte har tillräcklig information om vilken relation du och sonen har.

Om du för din del skulle känna att du behöver stöd i form av exempelvis samtalskontakt råder vi även dig att ta kontakt med vårdcentralen. Då kan du få möjlighet att prata med en kurator eller psykolog om din oro och förhoppningsvis få stöd i hur du ska hantera situationen.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter