Ensamt barn

Mitt barn har inga kompisar i skolan.

Hur ska jag som förälder göra för att barnet ska få kompisar? finns det bra böcker som mitt barn kan läsa för att lära sig om hur personen ska göra för att få kompisar? Min dotter är 15 år och har aldrig haft kompisar, hon har varit utfryst under hela sin skoluppväxt och har alltid lekt ensam på rasterna. Hon är överviktig, så dom andra kanske inte gillar henne på grund av att hon är överviktig.

Finns det bra böcker där man kan lära sig hur socialt samspel fungerar? Jag vill inte att min dotter ska vara ensam under hela livet, utan hon måste lära sig hur man umgås med folk och lära sig om sociala regler och socialt samspel med andra människor.

Malin

Kommentarer

Hej!

Det är alltid känsligt när ens barn har svårt med kompisrelationer. Du beskriver att detta är något som har pågått under hela hennes uppväxt.

Det vi råder dig är att dels prata med skolan men också kontakta Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen för att utesluta att det inte finns något bakomliggande neuropsykiatrisk diagnos som kan orsaka svårigheterna. Även om det inte finns någon diagnos finns det olika psykosociala behandlingar som kan erbjudas både för henne och för dig som förälder för att kunna hjälpa och vägleda din dotter.

Skolan har ett ansvar att tillgodose alla barns behov inte enbart kunskapsmässigt men också socialt på skoltiden. Du skriver att din dotter alltid har lekt ensam och varit utfryst. Detta är något som skolan kan arbeta med och med olika medel stötta barnet.

Gällande övervikt kan du vända dig till vårdcentralen som kan skicka remiss till specialist för att utreda problematiken och därefter göra en bedömning om exempelvis kostråd.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor och vi önskar er lycka till!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter