Fast Vårdkontakt

Kan anhörig till vårdtagare begära om Fast Vårdkontakt i det fall vårdtagaren ej är kapabel till detta själv? Exempelvis vid demens eller förvirring/konfusion. Kan en vårdtagare få flera fasta vårdkontakter? Kan vårdtagaren eller anhörig påverka valet av fast vårdkontakt?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du undrar kring fasta vårdkontakter om personen lider av demens. I Malmö kommun finns det speciella demensteam som har kontakten med vårdtagaren. Hur det ser ut i andra kommuner eller om det finns möjlighet att påverka vårdkontakten kan vi tyvärr inte besvara.

Vi råder dig att kontakta handläggaren i ärendet i den kommun där brukaren bor för att få specifik information om vad som gäller i just ert ärende.

Hoppas det löser sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter