Kan mitt försörjningsstöd avslås om jag inte kan ta ut pengar?

Jag vårdas på ett ställe där jag bor dygnet runt och jag får mat. Jag måste dock betala för hygien och andra artiklar själv. Jag har sökt och beviljats försörjningsstöd till fickpengar tidigare. Jag har dock inte kunnat ta ut några pengar från mitt kort eftersom jag inte får lämna avdelningen och mina anhöriga inte har haft möjlighet. Dagen efter ansökan kunde en anhörig hjälpa mig att ta ut mina pengar så jag kunde få hjälp att handla det jag behöver. När jag pratade med min försörjningsstödshandläggare sa hon att det kanske blir avslag på min ansökan eftersom jag hade alla pengar kvar på mitt konto. Kan de göra så? Finns det någon dom på det? Eller finns det någon dom på motsatsen?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring fickpengar och sparade medel.

Troligtvis får du inget avslag på grund av att du “sparat” pengar en kortare tid. Det görs individuell bedömning, beroende på summa och tid. Du kan visa att du inte fått några nya inkomster utan att det handlar om att du inte har haft möjlighet att komma åt pengarna. Det kan i vissa fall bli så att man drar av matkostnaderna om du bor på ett boende där du får matbehovet tillgodosett.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan råder dig att kontakta din handläggare för att både delge och få information om vad som gäller i ditt specifika ärende.

Du har alltid rätt att ansöka och få ditt ärende prövat och om du får avslag finns möjligheten att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Hoppas det löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter