Tvångsförflyttning

Hej , mitt ärende är tyvärr akut då jag som personal på ett privat lss boende för vuxna och kontaktman åt en boende som bott hos oss i 1 år och som nu hemkommunen begär hemflyttning av och den boende vill vara kvar hos oss och mår mycket dåligt av att tvingas flytta. Min fråga är om det finns någon möjlighet att hjälpa den boende att få stanna?

Engagerad

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att en vuxen person som du är kontaktperson för bor på ett LSS-boende inte vill flytta därifrån med att hens hemkommun vill flytta hem hen.

När det gäller beslut om flytt eller andra insatser ska klienten kunna överklaga detta om han/hon är missnöjd.

Om man riskerar att bli tvångsförflyttad finns det möjlighet för den enskilde att påverka sin situation. Det normala är att rena verkställighetsbeslut inte går att överklaga, men det har genom bland annat HFD 2011 ref 48 fastslagits den här typen av verkställighetsbeslut kan överklagas.

Det har även fastslagits att kommunen har rätt att planera verksamheten och att domstolen inte ska begränsa kommunens möjligheter att utforma insats på lämpligt sätt. Detta innebär att domstolen kan upphäva ett beslut om ett visst boende, men kan inte besluta om nytt specifikt boende.

Först gäller det beslutet från kommunen som går att överklaga. Det är inte alltid kommunen meddelar ett formellt beslut, men om man upplyser kommunen om att man inte vill flytta så måste kommunen ta ett formellt beslut. Detta beslut ska meddelas den enskilde (eller dennes gode man). Beslutet ska också innehålla en överklagande hänvisning, dvs en anvisning om hur man överklagar. Det är även så att vissa meddelanden (med uppgifter om flytt) från kommunen kan vara möjliga att överklaga, om det skulle saknas ett formellt beslut.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter