Pengar på banken

Hur mycket pengar kan man ha på banken och fortfarande få ekonomisk hjälp?

Orolig utomlands

Kommentarer

Hej!

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska beviljas dem som efter en individuell prövning bedöms vara i behov av det. Har du egna medel ska du i första hand använda dig av dessa till din försörjning.

Du har alltid rätt att göra en ansökan. När ansökan om ekonomiskt bistånd lämnats in utreds behovet. Utredningen beaktar bland annat tidigare inkomster, den enskildes planering avseende sin ekonomi och möjligheter till andra former av försörjning. Därefter fattas beslut om att avslå eller bevilja bistånd.

Om man lämnar felaktiga uppgifter i sin ansökan om ekonomiskt bistånd kan man bli tvungen att betala tillbaka det bistånd som man fått.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter