Utredning

Hej. Mitt barn är sedan 4 månader placerat enligt SOL (tidigare LVU) men det är mycket saker i utredningen som är felaktig. Finns det någon form av privat utredare som man kan anlita för att kika på ärendet? Vet man kan anmäla till IVO etc men det är inte det jag är ute efter utan snarare vill jag kanske hitta någon äldre socionom som varit med länge och kan granskas denna utredningen för att se om den gått rätt till. Givetvis mot betalning. Finns det något sådant ?

Klara

Kommentarer

Hej

Du har frågor om det finns någon privat person som kan granska din utredning. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden då vi saknar insyn i allt material som föranleder bedömning/beslut.

Det finns privata aktörer som du har möjligheten att anlita för att titta på själva utredningsdokumentet i ditt ärende. Till exempel konsultföretag som socialtjänsten anlitar vid behov. Det kommer dock inte att påverka utredningen eftersom det är socialnämnden som har ett ansvar för utredningens genomförande, beslut, m. m. Du kan inte på egen hand anlita någon extern aktör för att genomföra utredningen åt socialtjänsten. Men du kan få det granskat av någon extern aktör i rådgivningssyfte. Det kan även vara en jurist som har kunskaper inom området.

Om du inte är nöjd och anser att det finns flera felaktigheter har du möjlighet att bemöta dessa och som även ska registreras i utredningen. Om det kommer att påverka socialtjänstens bedömning kan vi inte uttala oss om.

Vi råder dig att åter kontakta din handläggare och dennes chef för att få möjlighet att gå igenom det ni är oense om och försöka få till stånd någon form av överenskommelse och enighet vilket även gynnar ditt barn. Socialtjänstens mål är att upprätta samarbete med föräldrarna för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

Om du är fortsatt missnöjd med utredningens handläggning finns möjligheten att kontakta IVO, inspektion för vård och omsorg som har till uppgift att granska socialtjänstens ärenden.

Hoppas det löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter