Socialtjänsten

Hej sitter I rullstol, har frågat handläggare om kap 5 men får inget svar. Jag kämpar med både vården och socialen, försöker att få svar från socialen. Men dom är luddiga och dom bara hänvisar till kap 4 paragraf 1, men dom andra kapitelen då. Gäller dom inte så varför är dom skrivna. Jag undrar vad jag har för rättigheter som funktionshindrad.

Ankan1970

Kommentarer

Hej !

Du har frågor kring kap 5 socialtjänstlagen. När det gäller 4 kap 1 § är det paragrafen som används vid beslut gällande bistånd. Vad som gäller i kap 5 beskriver mer vilka som omfattas av socialtjänstlagen och hur det åligger socialtjänsten att utföra detta, dvs det beskriver mer målgrupper och generella riktlinjer.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men vi råder dig att kontakta din handläggare igen för att få en förklaring och information om vad som specifikt gäller för dig. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad samt finns möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter