Resa utomlands till fästman

Hej!

Pga. corona-pandemin och inreseförbud så har det varit över sju månader sedan jag sist träffade min fästman i hans hemland. Eftersom jag får ekonomiskt bistånd sedan tre månader tillbaka, så har vi väntat på att inreseförbudet för länder utanför EU/EES ska lättas så att han kan komma hit, men det fortsätter att förlängas.

Nu till min fundering: Kan jag få behålla mitt ekonomiska bistånd om han betalar för min resa till honom och husrum, och jag fortsätter att aktivt söka jobb med löftet om att åka hem direkt om ett jobb erbjuds innan resans slut? Det ekonomiska biståndet skulle alltså fortfarande gå till mina egna kostnader såsom hyra, el, hemförsäkring osv, och inte till resekostnaderna.

Min fästman bor utomlands

Kommentarer

Hej!

Generellt gäller det att den som ansöker om försörjningsstöd ska vistas i Sverige vid ansökningstillfället.

Du har också en skyldighet att meddela om förändringar i ekonomin eller personliga förhållanden till exempel att du planerar en utlandsvistelse. För att inte riskera att hamna i en situation där du nekas bistånd råder vi dig att prata med din handläggare då alla ansökningar prövas individuellt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter