Är socialtjänstmöte obligatoriskt för föräldrar?

Jag kallas till ett möte med socialtjänsten eftersom mitt underåriga barn misstänks för att ha begått ett brott. Kommer detta möte att vara obligatoriskt för mig att delta? Och vad händer om jag inte kan delta?

Leo

Kommentarer

Hej!

Du skriver att ditt barn är misstänkt för att ha begått ett brott och du har kallats till socialtjänsten på ett möte.

Polisen är skyldiga att göra en anmälan illa till socialtjänsten enligt SoL kap 14 1§ om det råder misstanke att ett barn far illa.

När en orosanmälan kommit till socialtjänsten ska en förhandsbedömning göras om det ska eller inte ska öppnas utredning.

Mötet med socialtjänsten är inte obligatoriskt men du som förälder är ju viktig för att handläggarna ska få en tydlig bild av ditt barns situation. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan du alltid kontakta handläggaren.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter