Patient med PTSD fick intyg från läkare att resa till sitt hemland (rehabilitering)

Hej!
Min fru är patient Drottninggatans Vuxenpsykiatrimottagning i Malmö på grund av PTSD sedan 2004.år när hon fick permanent uppehållstilstånd.
Hon får försöjningsståd från kommunen hela tiden.
I sommar fick hon en intyg på papper och rekommendation från sin läkare
att besöka sin mamma i sister i sitt hemland i syfte att göra resan till en positiv och rehabiliterande effekt på hennes hälsa.
Hon är också sjukskriven utan aktiviteter till september i år!

Vår fråga är om hon har rätt att resa och hur länge man kan vara utomlands
utan att påverka det ekonomiska biståndet hon får? Mvh

Senko

Kommentarer

Hej!

Att leva med PTSD är inte lätt, varken för den som har det eller de som står personen nära. Det verkar som din fru har en sjukvårdskontakt som ser vad som kan vara bra för din fru i ett rehabiliterande syfte. Hur denna rekommendation från läkaren står sig jämfört med andra eventuella rehabiliterande insatser är inget som Soctanter på nätet kan svara på, och därför kan vi inte heller ge något svar på om du och din fru har rätt till försörjningsstöd om hon lämnar landet under en period.

Generellt kan man säga att för att den som ansöker om försörjningsstöd ska vistas i Sverige vid ansökningstillfället. Om det inte finns något sysselsättningskrav på en person, skulle denna person därför kunna vistas utomlands mellan två ansökningstillfällen utan att detta skulle påverka rätten till bistånd.

För att ni säkert ska få besked vad som kan gälla för er och din fru, behöver ni kontakta er handläggare och visa upp det intyg och rekommendation som läkaren skrivit för att ni inte ska få någon överraskning när det gäller er försörjning framöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter