Vilket kontor igen

Jag ställde frågan: Vilket socialkontor tillhör jag om jag bor i Västra hamnen Klyvaregränd 2.
Fick svaret nedan. Problemet är att den länkade funktionen inte funderar. Vi har prövat flera gånger under flera dagar. Kan ni vara snälla och kolla i ert system?

Hej!

För att säkert veta vilket socialtjänstområde du tillhör kan du genom att fylla i din adress via länken nedan få besked var du ska vända dig.

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Socialtjansten.html

Vänligen

Soctanterna

Veronickis

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att du inte fick länken till att funka. Vi har provat den igen, och den fungerar för oss.

Om du bor på Klyvaregränd så tillhör du socialtjänsten på Norr. De finns på Sallerupsvägen 11 D och du når receptionen via telefon 040-34 60 30. Beroende på vad ditt ärende gäller, kan det vara så att ärendet handläggs på annat kontor. Kontakta dem per telefon innan besök, så du vet säkert.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter