Till Soc Tant

Postat: 2009-04-26 16:45

En fråga :

Om man hittar en lägenhet i ett småhus (dvs. del av villa ,med helt separat ingång och pentry), får man socialstöd för hyran m m?

Har hört att stödet gäller bara om man bor i vanlig hyreslägenhet.

Bo

Kommentarer

Postat: 2009-04-29 12:06

Hej

Det finns ingen regel som säger att bistånd endast utgår till boendekostnad om man bor i traditionell hyresrätt. Huruvida man hyr del av villa eller småhus i första eller andra hand eller är inneboende, påverkar i sig inte rätten till boendekostnaden. Boendeformen spelar först roll i de fall boendet utgör en realiserbar tillgång för den sökande.

Elkostnader är en utgiftspost som liksom hyran betraktas som en del av boendekostnaden. Detta oavsett om den enskilde står för abonnemanget eller ej. Att ha ett eget elabonnemang är alltså inget villkor för att bistånd till elkostnader kan utgå. I de fall elkostnaden anses orimligt hög görs en skälighetsprövning - detta oavsett om den enskilde står för abonnemanget eller ej.

När det gäller boendeform såsom husvagn bör socialnämnden beräkna faktiska boendekostnader efter omständigheterna i varje enskilt fall. I vissa fall kan det vara aktuellt att beakta kostnader som ingår i ett vanligt boende såsom tvätt, dusch.

Det finns exempel på bistånd som har utgått till värme, vatten och elkostnad för husvagn placerad på camping. Dock görs alltid en individuell prövning i varje enskilt fall.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter