Barnvakt

Kan en 22-årig broder vara barnvakt till en snart 15-årig syster när mamman i det här fallet reser bort en vecka?

Bror

Kommentarer

Hej!

Föräldrar och vårdnadshavare är de som är ansvariga för sina minderåriga barn. De kan dock lämna över omsorgsansvaret tillfälligt till någon som de anser kan säkerställa att barnet får den omsorg, det skydd och den tillsyn som barnet behöver.

Du är en vuxen bror och din mamma verkar anse att du kan axla det ansvar det innebär att ta hand om din 15-åriga syster.

Vi hoppas att du också känner dig mogen att ta ansvaret, annars bör du meddela din mamma detta så att hon ges möjlighet att ordna med en annan lösning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter