Hobbyverksamhet

Hej,

Bakgrund:
Arbetslös person, 40 år, svensk medborgare utan hemmavarande barn, har försörjningsstöd sedan ett till två år tillbaka, med tidigare missbruksproblematik.

Nuvarande situation:
Personen har av civilsamhället fått möjlighet till volontärarbete och därigenom utvecklat och odlat sitt intresse för konst. Nu har detta intresse lett till möjligheten att bedriva en hobbyverksamhet som kan innebära en viss intäkt, inte någon större intäkt utan mer sporadisk intäkt som är svår att förutsäga storleken på, men för att säga en siffra så kanske det kan handla om minst 100 kr och som mest 1 500 kr.

Fråga:
Finns det utrymme i lagstiftningen att vara flexibel i sin bedömning av försörjningsstödet (riksnorm) så att personen kan behålla inkomsten från hobbyverksamheten och samtidigt behålla försörjningsstödet på nuvarande nivå, eller sker det en avräkning på det ekonomiska biståndet?

John McClane

Kommentarer

Hej!

Vad bra att personen har hittat ett intresse!

Uppbär man ekonomiskt bistånd så är man skyldig att redovisa alla inkomster man har och göra vad man kan för att bli självförsörjande och kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd är inte till för att vara någon lösning på lång sikt utan målet är att man ska bli självförsörjande.

Om man exempelvis har inkomster från en hobbyverksamhet så är man skyldig att redovisa detta när man ansöker om ekonomiskt bistånd.

Socialtjänsten gör alltid individuella prövningar och vi rekommenderar att personen pratar med sin handläggare för att kunna få ett korrekt svar som gäller just det specifika ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter