Hjälp för anhörig

Hej,

Tar hand om min lillebror som är 44 år gammal
Han har nu fått diagnosen PTSD och har ett missbruk av alkohol.
Har tidigare haft andra diagnoser som borderline och bipolär.
Han fick flytta hem till mig och min sambo när han blev vräkt på grund av att han inte klarade av ett eget boende.
Vet inte vilken hjälp vi kan få som anhöriga, situationen är ohållbar då han har fördärvat hela vårt hem.

Han kan inte sköta sin hygien, tvättar inte sina kläder, städar inte varken på sitt rum eller gemensamma utrymmen.
Så fort vi städar så är det lika grisigt dagen efter, så vi har gett upp.
Han gör även ofta sina behov på rummet, avföring på golv och väggar.
Kissar i ölburkar.
Spiller öl överallt så golven har gått sönder.
Han slänger allt i stora svarta sopsäckar, även matrester och avföring så har fått problem med flugor som är omöjligt att bli av med.
Sopsäckarna blir svårt att bli av med när de är fulla.
Han har startat flera bränder på spisen när han har lagat mat.
Själva vill vi inte laga mat hemma längre, knappt äta hemma heller på grund av flugorna.

När vi säger ifrån så blir vi hotade och utsatta av fysiskt våld.
Vi vågar inte gå emot honom längre.
Vågar inte orosanmäla honom.
Känns som han har tagit över vårt hem.
Sambo har nu flyttat ut då hon inte står ut längre.

Tror inte han är ärlig med sina problem vid kontakt med socialen och vården.
Nämnde problemen till hans psykolog, men inget verkade hända.
Han är bra på att manipulera och förneka.
Vården ger upp då han inte kommer på bokade tider.

Vet inte om han har rätt till LSS? - men att få han att ansöka det själv blir nog svårt då han inte verkar förstå att han behöver hjälp.

Känner mig hjälplös och orkar inte mer, flyr hemmet.

Storebror

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att situationen ni befinner er i är svår. På din beskrivning så låter det onekligen som att din bror är i behov av hjälp och stöd.

Som anhöriga till en person med ett missbruk och/eller psykisk ohälsa finns det stöd att få, både genom kommunen och sjukvården.

Det ni kan göra som anhöriga är att ringa och prata med psykiatrin om er oro för din brors psykiska mående, men ni kan även ringa till socialtjänsten och göra en orosanmälan utifrån hans missbruk. Vi förstår på det du skriver att ni inte vågar gå emot honom men om ni blir utsatta för fysiskt våld av din bror så ska ni omgående ringa polisen. Polisen är de som har att avvisa någon och möjligheten att ta en person till psykiatrin för en psykiatrisk bedömning. Är din bror folkbokförd på er adress kan de inte ta honom från bostaden mer än om han har gjort ett brott eller om han är i behov av en läkarbedömning.

Mycket ansvar ligger på den enskilde individen men det finns hjälp att få både via psykiatrin och socialtjänsten. Det låter på det du beskriver som att din bror är i behov av ett SIP-möte (Samordnad individuell plan), där olika myndigheter och sjukvård kan samordna eventuella insatser. För att kalla till en SIP krävs det att din bror godkänner det.

Prata med socialtjänsten där du bor om din och er situation, för att få hjälp i tid och se om ni kan arbeta fram någon plan för att få din bror med på en eventuell förändring.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter