Bidrag till fläkt

På sommaren blir det väldigt varmt. Kan jag ansöka om bidrag till en fläkt eller måste man betala för fläkten själv med dom 3000 kr som man får varje månad av socialen?

Vilka saker kan man få bidrag till som extra tillägg utöver dom 3000 kr som man redan får?

Cykel?

Vad mer?

Karin

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du erhåller försörjningsstöd och undrar över vad du får ansöka om utöver normen (om det är det du menar med de 3000 kr).

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att du bara kan få det om försörjningen inte kan lösas på annat sätt. Det är du som avgör vad du anser att du är i behov av, och har rätt att ansöka om respektive kostnaden.

Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad, och om du får ett avslagsbeslut kan detta alltid överklagas till Förvaltningsrätten. Bedömningen socialtjänsten gör är individuell och det kan finnas särskilda skäl att beakta.

Vi har svårt att uttala oss i enskilda ärenden men vi råder dig att kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor för att rådgöra men någon handläggare/mottagning på försörjningsstöd.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter