Rådrum

Min son är arbetssökande och hyr en tvåa i andrahand med hyra på 10 500 kr/mån. Han får försörningsstöd till hela hyran, men har fått rådrumsbeslut med tre förlängningar för att hitta en billigare lägenhet. Han medverkar aktivt till detta, och gör allt vad han kan för att hitta et billigare boende i hela kommunen. Skälet till att han inte hittar en billigare bostad är att samtliga hyresvärdar informerat om att de ej godtar försärjningsstöd som inkomst. Undantaget är den kommunala bostadskön, men där har han en beräknad väntetid om ca. 2-3 år innan han kan få en etta eller tvåa.

Fråga: Vill socialnämnden normalt sett förlänga rådrumstiden helt tills han hittar en billigare lägenhet, förutsatt att nämnden bedömer att han gör allt vad han kan för att hitta en billigare bostad?

Undrande fader

Kommentarer

Hej!

Bostadssituationen är svår i Sverige som helhet och framförallt i storstadsregionerna. Har man dessutom inte en fast anställning så försvårar det med.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Det är viktigt att din son kan visa att han gör allt vad han kan för att söka billigare boende och att han även söker boende i andra kommuner än den han är bosatt i.

Strategiska avdelningen i Malmö Stad har tagit fram ett dokument som heter Vägledning för bistånd till boende. I detta dokument står följande angående krav på aktivt bostadssökande-sökområde:

“En individuell bedömning ska alltid göras, inte bara angående den enskildes egen förmåga utan även kring rimligheten att den enskilde, i vissa fall, inte söker bostad i ett brett geografiskt område.”

Detta dokument revideras varje halvår.

Du skriver att sonen gör vad som krävs av honom. Vi råder din son att prata med handläggaren om vad som gäller för honom gällande rådrum och om det krävs något ytterligare av honom i sitt sökande efter billigare bostad.

Om socialtjänsten fattar ett beslut som går honom emot har han alltid möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och få sin fråga prövad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter