Ej folkbokförd

Hej! Jag har nyss flyttat tillbaka till Sverige med min sambo och våran dotter. Efter ca en vecka skickade jag en ansökan om folkbokföring till Skatteverket så att jag kan komma igång med "livet" (studera, dagis, bidrag, sjukvård o.s.v).
Eftersom jag måste vänta på att bli folkbokförd för att få bidrag så vände jag mig till socialen här i Enköping. Men dom hävdar att de inte kan hjälpa mig om inte jag är folkbokförd. Vänte tiden för att bli inskriven är ca 18 veckor! Vad ska jag göra? Jag har inte pengar till nått, inte ens mat.
Jag har ju svenskt personnummer och behöver akut hjälp. Borde inte dom ta hänsyn till det?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Vi har förståelse för att det blir problematiskt med lång väntetid för att få igenom folkbokföringsändring.

Om du har för avsikt att stanna och bosätta dig i den kommun du vänt dig till med din ansökan om försörjningsstöd kan du i väntan ansöka om nödbistånd. Den kommun som personer vistas i har det yttersta ansvaret för de personer som vistas i kommunen.

Om du hade varit folkbokförd i en annan kommun i Sverige är det brukligt att socialtjänsten är behjälplig med resa till den ansvarig kommunen. För vidare ansökan och stöd i den kommun som personen tillhör, det vill säga om det saknas egna medel.

Du skriver att du återvänt igen till Sverige och vi tolkar det som att du har en adress som du folkbokfört dig på, och planerar stanna där. Utifrån det råder vi dig att vända dig till socialtjänsten i den kommunen för att ansöka om nöd i det akuta skedet. Du kan hävda nöd om du står utan pengar till mat och livsmedel samt tak över huvudet.

Du har rätt till ett skriftligt beslut oavsett om du bedöms ha rätt till bistånd eller ej.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter