En fråga

Hej!
Om man får avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd en viss månad och senare vinner i Förvaltningsrätten, har man då rätt till de pengarna, även om man vid det tillfället har en inkomst över norm?
Om man fortfarande behöver bistånd, när Förvaltningsrättens beslut kommer, påverkar det rätten till ekonomiskt bistånd? Alltså räknas pengarna från det tidigare försörjningsstödet som inkomst?

Sven

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du vid beslutstillfället från Förvaltningsrätten är självförsörjande eftersom du skriver att du har en inkomst över norm.

Du undrar också om den eventuellt retroaktiva summan räknas med som inkomst i beräkningen i fall du fortfarande skulle vara i behov av ekonomiskt bistånd vid beslutstillfället.

Om förvaltningsrätten har upphävt socialtjänstens beslut och fattat beslut om att du har rätt till ekonomiskt bistånd för en viss månad kan detta bistånd inte medräknas som inkomst vid kommande beräkningar.

I de fall socialtjänsten överklagar förvaltningsrättens beslut till högre instans kan kammarrätten besluta att förvaltningsrättens dom ej gäller förrän den vunnit laga kraft, dvs förrän kammarrätten fattat beslut i aktuellt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter