Fråga

Det står i 4 kap. första paragrafen st 2 socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Ska bestämmelsen tolkas så att även den som är över 65 år i normalfallet ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd?

Julius

Kommentarer

Hej!

Personer över 65 år, får antas vara pensionärer. I Sverige har vi ett pensionssystem som ska täcka en skälig levnadsnivå, även om man är en så kallad fattigpensionär. Via Pensionsmyndigheten kan den som är över 65 år ansöka om äldreförsörjningsstöd om hen inte kan klara sig på den vanliga pensionen. Se länken nedan.

Äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten

Vänligen

Soctanterna

Soctanter