Påverkar deltagande i betalda konsumentundersökningar försörjningsstödet?

Jag deltar då och då i betalda konsumentundersökningar som brukar ge ca 200 kr per tillfälle och under ett år har jag fått ca 1000 - 1500 kronor som gåva i form av presentkort som tack för mitt deltagande.

Undersökningsföretaget har numera gått över till att betala ut ersättning via utbetalningsavi och rapporterar också ersättningen till Skatteverket vilket gör att ersättningen kommer att synas på min nästkommande deklaration.

Jag undrar nu om man som försörjningsstödstagare kan erhålla den här typen av ersättning utan att försörjningsstödet påverkas? Eller kommer handläggaren att dra av motsvarande belopp när det på kommande deklarationsblankett 2022 står att jag haft en ersättning?

Tillåts man erhålla något litet belopp alls per år eller kommer all ersättning att dras av från försörjningsstödet? Det handlar alltså inte om någon anställning eller regelbunden inkomst utan ersättning för deltagande i sporadiska konsumentundersökningar.

Med tanke på att socialtjänsten vill att man själv söker vägar till försörjning, kontakt med arbetslivet osv främjas inte detta om det nu är så att inga inkomster alls tillåts utan alla ersättningar kommer att minska försörjningsstödet.

Anna

Kommentarer

Hej!

Socialtjänstlagen är i sig en ramlag, men när det gäller inkomster som inte ska beaktas vid prövning av rätten till bistånd, så är det bara barns och skolungdomars inkomster av eget arbete som inte ska reducera ett eventuellt bistånd. Detta finns reglerat i 4 kap Socialtjänstlagen.

Det kan finnas några andra bidrag och utbetalningar som utbetalas som inte räknas som inkomst, och detta kan vara ersättning från försäkringsbolag för inköp av något som förlorats eller ersättning för fördyrade levnadskostnader på grund av sjukdom.

Detta innebär att ersättning som du erhåller för att du deltar i konsumentundersökningar, ska alltså tas upp som inkomst vid prövning om rätten till bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter