Försörjningsstöd

Hej! Min man har försörjt mig det senaste året. Nu kommer han att flytta. Han betalar just nu in pengar på mitt konto som dras med autogiro för hyran för lägenheten vi båda bor i. Jag kommer vi kvar i lägenheten men kommer inte ha pengar till hyran. Jag har endast barnbidraget som kommer in på kontot annars och det går till hushållet. För 2 månader sedan hade jag en tillfällig inkomst till mitt konto på lite över 13400 som jag använde till att betala av skulder. Mitt barn har barnomsorg först om 4 månader och jag är arbetslös och kanske även kommer vara sjukskriven. Om jag ansöker om försörjningsstöd och inte har barnomsorg till mitt barn förrän om några månader (kötid) och/eller är sjukskriven och inte haft inkomster på länge förutom denna engångssumma på 13400, är jag berättigad till försörjningsstöd då? Hur länge ska se pengarna "ha räckt"? Målet är självklart att söka arbete när mitt barn har omsorg igen om jag inte är sjukskriven

S

Kommentarer

Hej!

Det är inte alltid så lätt att dela sig i ett förhållande och särskilt inte om man har barn. Just runt det ekonomiska kan det bli lite glapp mellan den gemensamma ekonomin till delad ekonomi igen.

Generellt kan man säga att makar har ett försörjningsansvar gentemot varandra, och detta finns reglerat i äktenskapsbalkens 6 kapitel. När äktenskapsskillnaden har gått igenom, ansvarar var och en för sin ekonomi och försörjning.

När det gäller rätten till bistånd, som i ditt fall försörjningsstöd, så ska behovet inte kunna tillgodoses på något annat sätt. Kan din make eller maka bidra till din försörjning ska detta göras, har du sparade medel eller realiserbara tillgångar ska detta användas, om du är frisk ska du stå till arbetsmarknadens förfogande, söka arbete aktivt och redogöra för dessa. Om du är sjuk och du på grund av din sjukdom inte kan arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande, ska du vara sjukskriven.

Vid beräkning av försörjningsstöd görs detta utifrån en riksnorm. Denna finns angiven i Socialtjänstförordningen, förutom denna godtas utgifter för boendekostnad, läkarkostnad som räknas in i högkostnadsbelopp, medicin, fackavgifter, barnomsorgsavgifter och så vidare. Skulder, privata eller skulder hos bank och kreditföretag godtas inte som utgifter, utan dessa får betalas av den dagen man har en egna inkomster att betala dessa med.

Om du kommer som ny till socialtjänsten brukar socialtjänsten titta på en persons ekonomi tre månader tillbaka för att göra en bedömning om hur ekonomin sett ut och för att se om det kan finnas ett utrymme att själv lösa sin situation.

Soctanter på nätet kan inte i enskilda fall avgöra om biståndsrätt föreligger eller inte. Vi råder dig att kontakta socialtjänsten i din kommun och prata med dem om din situation, eftersom det finns flera delar i din situation som gör att rätten till bistånd kan prövas och avgöras åt olika håll.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter