Hur kan man tänka?

Jag avslutade utredning på utifrån att det inte fans någon oro för klient. Utredningen avslutades för 18 månader sen. Nu vill klientens familj bjuda på fika då vi hade en god relation under utredningen. Ingen i familjen är aktuella inom socialtjänsten. Jag har blivit tillfrågad två gånger och jag har sagt att jag kommer. Jag har dock undvikit fikat utifrån att jag inte vet vad lagen säger. Jag är absolut inte obekväm med att ha en relation med familjen då familjen är stabil och socialt välfungerande. Känner att jag hålls tillbaka från en bra relation utifrån eventuella etiska/lagliga aspekter. Jag har sökt på nätet men inte funnit lagstöd för att inte umgås med min forna klient.

Relation med en klient som varit aktuell för mer än ett år sedan

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du står inför ett dilemma genom att både tack nej och ja till fika med tidigare klient.

Nej det finns inget lagstöd när det gäller frågan men snarare “policy” och att det kan infinna sig en maktobalans utifrån ditt tidigare uppdrag i familjen.

Vi tänker spontant att vad är syftet med fikat? Är det som ett “tack” för gott bemötande och en god professionell relation? Eller vill du gärna ha en närmre relation med familjen? Kanske frågor du ska ställa dig själv innan du tackar ja. Det kan ju även vara så att ärendet återkommer samt att det kan bli arbetsrelaterat samtal vid fikat, vilket inte är professionellt.

Viktigt att tänka på att även om du är ditt eget arbetsinstrument intar vi alla olika roller privat kontra professionellt.

Vi råder dig även att fråga dina kollegor eller närmsta chef om hur de ställer sig till frågan utifrån arbetsplatsens policy.

Vi hoppas att vi har varit behjälpliga med att skapa fler reflektioner gällande din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter