Tjänstefel

Hej
Min son har haft han om sin dotter på heltid sedan hon var ca 5år
Hennes mamma har vi fått veta autism mm
Så hon klarade ej av att ha henne själv
Det har varit hit och dit ang det.
Sedan skaffade mamman en pojkvän och då ville dom ha dottern varannan vecka
Mycket strul även där men vi alla trodde pojkvännen var bra
Tills dottern 11år sa att han gjort saker med henne
Då blev sociala indragen
Polisanmält men amnäkan blev nedlagd
Dotter får bo hos sin moster
Nu vill min son ha hen sin dotter
Då kräver sociala att han dels måste flytta då det är fortsatt risk IOM pojkvännen bor i samma område
Och eftersom det var bråkigt hemma hos pappan ( vi förstår nu varför IOM mammans pojkvän )
Så säger sociala att dom måste utreda om det är lämpligt att hon flyttar hem igen?!

Summan av detta är följande
Dottern säger att hon blivit drabbad av pojkvännen
Blir då direkt omhändertagen och flyttad till sin moster
Blir förhörd och får absolut inte kontakta sin mor

Så barnet blir straffad för att hon berättade
( hon lär aldrig säga pip om hon blir våldtagen mm senare i livet )

Soc berättar inget för barnet
Hon får ej flytta hem till den enda förälder och vuxen hon litar på till 100%

Hon anklagar sig själv så hårt och mår skit
Och får alltså inte ens flytta hem till tryggheten av sin far

Asså får det gå till så här?

Farmor anka

Kommentarer

Hej!

Du beskriver i ditt brev att ditt barnbarn bott hos din son på heltid sedan hon var 5 år. Ditt barnbarn har sedan bott varannan vecka hos sin mamma och hennes sambo.

Vad vi förstår blev ditt barnbarn omhändertagen och placerad hos sin moster då hon var 11år.

I samband med att ett barn placeras görs en vårdplan upp där det framgår vad som behöver förändras för att barnet ska kunna flytta hem igen. För att en hemflytt ska bli bra är det viktigt att de vuxna som finns runt barnet samarbetar och utgår från att göra det bästa för barnet.

Ditt barnbarn som är placerat ska ha en egen handläggare som har att se till att hon får den hjälp och det stöd hon behöver under tiden hon är placerad.

Om din son är missnöjd med handläggningen kan han kontakta handläggarens chef. Möjligheten finns också att kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är en tillsynsmyndighet för socialtjänsten

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter