Hemslussning lvu

Om man har ett barn placerat lvu och man vinner i båda förvaltningsrätten och kammarätten efter en hemtagning , när ska Soc då påbörja en hemslussning?

Förstår att en hemslussning tar olika lång tid, men att påbörja den ska dem ju iallafall göras oavsett hur lång eller kort tid hemslussning sedan tar

Enbart nyfiken

Alexis

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att ert barn som tidigare varit placerad nu åter ska flytta tillbaka hem. Planering för hemflytt ska påbörjas så snart som möjligt efter beslut är fattat.

Det viktiga är att ni tillsammans med socialtjänsten gör en planering så att det blir så bra för ert barn som möjligt.

Det som är viktigt är att det sker i barnets takt utifrån ålder och mognad. Samt att om det finns behov av socialtjänstens insatser under hemflytten och senare i hemmet planeras för detta.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter