Beriwan

Hej, jag står inte ut med min handläggare. Jag tror hon är en smygrasistisk sverigedemokrat. Jag har sagt att jag vill få en ny handläggare från Mellanöstern, men dom låter mig inte få välja vilken handläggare jag vill ha så jag måste stå ut med den här handläggaren som jag har som jag inte gillar. Vad ska jag göra? Jag mår inte bra av att ha den här kvinnan som min handläggare.

Min handläggare är en sverigedemokratisk smygrasist

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att du upplever det så! I regel får man inte välja sin handläggare. Det du skulle kunna göra är att försöka prata öppet med din handläggare om hur du känner och vad det är som gör att du har svårt för henne. Det är bra om du funderar över konkret vad det är som gör att du uppfattar henne som du gör, och att du kan berätta det på ett sätt så hon förstår.

I arbetet som handläggare ingår att vara professionell, vilket innebär att vara opartisk och inte låta personliga inställningar påverka mötet och dina bedömningar.

Möjligheten finns även att vända sig till din handläggares chef om du inte når fram när du pratar med din handläggare.

Du kan även vid klagomål eller felaktigheter vända dig till IVO, inspektionen för vård och omsorg som är socialtjänstens tillsynsnämnd.

www.ivo.se

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter