Jag har försörjningsstöd och ett kreditkort

Jag har haft försörjningsstöd i flera år och har svårt att klara min ekonomi. Det har dykt upp en hel del oförutsedda utgifter efter varandra och jag skaffade ett kreditkort för att kunna lösa min situation. Går det bra att använda ett kreditkort när man har försörjningsstöd?

B

Kommentarer

Hej!

Det är svårt för många att klara sig på försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Ursprungstanken med försörjningsstöd är ju att det är en tillfällig ekonomisk hjälp och att det handlar om en kortare period som ska följas av andra inkomster, såsom lön, sjukpenning, a-kassa eller annat.

Det är inte att rekommendera att försöka lösa sin ekonomi med krediter. Detta kan innebära att du hamnar i en svårare ekonomisk sits på längre sikt. Men om du väljer att ansöka om kreditkort så är detta ingenting som socialtjänsten har synpunkter på.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter