Min handläggare har ljugit

Hej. En enhetschef på socialen i Katrineholm, hennes förnamn börjar på M har ljugit och skrivit i min journal att jag har sagt till henne att jag finns med i brottsregistret. Jag har inte sagt det till henne, hon ljuger. Sen sa dom på socialen att jag inte skulle få socialbidrag i fortsättningen om jag inte skrev på en fullmakt där det stod att socialen ska få säga till olika myndigheter att jag finns med i brottsregistret. På fullmakten fanns en lista på olika myndigheter som försäkringskassan, bildningsförvaltningen, regionen, arbetsförmedlingen med flera myndigheter. Jag skrev på fullmakten eftersom jag blev påtvingad, dom sa ju att jag inte kommer få socialbidrag i fortsättningen om jag inte skrev på fullmakten. Min handläggare sa att hon kanske ska säga till bildningsförvaltningen att jag finns med i brottsregistret.

Min fråga är varför vill dom säga till försäkringskassan att jag finns med i brottsregistret?

Jag visade sedan upp min belastningsregister till dom och det stod ingenting på min belastningsregister.

Anna

Kommentarer

Hej!

Så tråkigt att höra om dina negativa erfarenheter av socialtjänsten. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men vi råder dig att kontakta din handläggare och be om förklaring till deras krav och vad det var som gjorde att de behövde kontakta verksamheterna du beskriver för att informera om ditt belastningsregister. Detta för att du ska få klarhet i ditt ärende. Om du ändå är missnöjd finns möjligheten att kontakta handläggarens chef eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är den tillsynsmyndighet som granskar socialtjänstens arbete. De tittar då på om socialtjänsten har handlagt ärendet rättssäkert för den enskilde.
Du når dem via länken nedan:

https://www.ivo.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter