Krav vid försörjningsstöd och psykisk funktionsnedsättning

Hej!

Jag är långtidsarbetslös och har nyligen avslutat en utbildning. Innan utbildningen var jag inskriven på enheten för ekonomiskt bistånd i flera år.
Tyvärr har inte min utbildning gett resultat pga covid-19.
Men iaf, när jag nu kom tillbaka till enheten för ekonomiskt bistånd efter 9 månader har ALLT förändrats. Jag har fått en riktigt otrevlig person som handläggare som krävde mer dokumentation än jag någonsin har behövt lämna tidigare.

Med tanke på att hon är så otrevlig i sitt bemötande har jag begärt att få byta handläggare.

Jag har en NPF-diagnos sedan tonåren och hamnar hela tiden mellan stolarna i samhällets skyddsnät.

Min fråga gäller har det ändrats något i tillvägagångssättet att handlägga ärenden de senaste månaderna hos enheterna för ekonomiskt bistånd? Varför har det blivit så tufft?
Bör inte en handläggare ta hänsyn till att en person har en NPF-diagnos (autism) längre i sin utredning?
Enligt min nya handläggare måste jag söka jobb 15mil bort och jag har svårt som det är att pendla till de orter jag redan söker jobb på pga min NPF. Jag gör allt jag kan efter min förmåga att komma loss från bidragsberoende bland annat genom att be om hjälp och stöd men det känns som att man aldrig räcker till eller blir hörd. Jag bad även att få komma till kommunens verksamhet för arbetslösa som jag var på innan jag började studera genom soc - hennes svar var att det inte var deras jobb att se till att jag får arbete. Har hon rätt att säga så när man ber om hjälp? Hon har bara lämpat över allt ansvar på mig.
Jag orkar snart inte mer.

/Ensam

Ensam

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att samarbetet med socialtjänsten inte fungerar och att du känner att det blivit tuffare än när du tidigare hade kontakt med dem. Ditt brev visar ändå på att du gör vad du kan och att du inte ger upp.

Du skriver inte om du redan lämnat intyg gällande din diagnos, annat fall råder vi dig att lämna ett läkarintyg som beskriver dina förutsättningar, förmågor och begränsningar. Detta kan vara ett underlag till handläggning av din ansökan. Vid ansökan kan du även skriva in att du åter vill bli aktualiserad på kommunens verksamhet.

Möjligheten finns också att be om ett möte med din handläggare, vilket även kan göras digitalt och där ni har möjlighet att gå igenom din ansökan. Om du ändå inte är nöjd råder vi dig att kontakta handläggarens chef eller IVO (Inspektion för vård och omsorg) som är en tillsynsenhet för socialtjänsten.

Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad och om du får ett negativt beslut finns möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten. Hoppas det löser sig för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter