Drogtest

Hej! Min sambo blev intagen för att lämna drogtest, polisen sa att det visade positivt på thc men det visade ett svagt streck, de skulle skickas iväg på analys. Jag undrar iom att vi har barn, skickas det automatiskt en orosanmälan till socialen eller skickas det efter analysen? Polisen sa inget om någon orosanmälan.

Orolig

Kommentarer

Hej!

Polisen skall kontinuerligt samarbeta tillsammans med socialtjänsten (6 § polislagen). Detta innebär att när polisen ser att det är något barn som kan råka illa ut eller att det är missförhållanden i hemmet, då måste polisen anmäla detta till socialtjänsten. De skall däremot endast göra detta om de kan se att det finns sådana förhållanden som skall ge anledning till att socialtjänsten borde ingripa. Att vårdnadshavaren är drogpåverkad kan vara just en sådan situation, eftersom det kan antas att barnet far illa. Då har nämligen en polis skyldighet att anmäla till socialtjänsten (14 kap. 1 § socialtjänstlag).

Polisen får aldrig får lämna ut dessa uppgifter på ett rutinmässigt sätt, alltså så fort exempelvis det finns misstanke om ett brott. Utan det skall ske en bedömning i varje enskilt fall. Sannolikt kommer polisen inte att anmäla till socialtjänsten innan provsvar som bekräftar användning av cannabis. Förutsatt att det inte finns andra omständigheter som gör att polisen ändå gör bedömningen att barnet kan fara illa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter