Tv och dator samt mobiltelefon.

Hej jag är boende i Malmö och har ekonomiskt bistånd sedan ett år tillbaka. Jag undrar om jag kan söka ekonomiskt hjälp till tv, dator och mobiltelefon.

Alicia

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du sedan ett år tillbaka har ekonomiskt bistånd och nu undrar om du kan ansöka om ekonomis hjälp till tv, dator och mobiltelefon.

Det kan du göra och då gör du det till din handläggare på ekonomiskt bistånd. Det kallas hemutrustning och kan beviljas under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och inom rimlig tid. En bedömning kommer att göras av ditt behov av utrustningen och om möjligheten finns att du själv inom kort är självförsörjande och kan skaffa utrustningen då.

Prisuppgifter bör lämnas av den sökande i samband med ansökan. Vägledande högsta nivå för bistånd till dator är 3500 kr. De flesta typer av program som behövs för att använda en dator finns i gratisversioner varför bistånd till programvara inte inkluderas. Om det inte föreligger särskilda skäl bedöms behovet tillgodosett om det finns en dator per hushåll.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter