Kommer socialtjänsten att ändra praxis?

Kammarrätten i Jönköping har nyligen i tre domar konstaterat att en kommun inte kan kräva att den som har en oskäligt hög hyra ska söka billigare bostad utanför kommungränsen för att vara berättigad till bistånd till den faktiska hyran under rådrumstiden. Socialtjänsten i Malmö har tidigare i flera fall ställt ett sådant krav. Min fråga är: Kommer socialtjänsten i Malmö att ändra sin praxis på så sätt att det inte längre kommer att ställas krav om att den enskilde i sådana situationer ska söka billigare bostad utanför staden?

Gustav

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.

Strategiska avdelningen i Malmö Stad har tagit fram ett dokument som heter Vägledning för bistånd till boende. I detta dokument står följande angående krav på aktivt bostadssökande-sökområde:

“En individuell bedömning ska alltid göras, inte bara angående den enskildes egen förmåga utan även kring rimligheten att den enskilde, i vissa fall, inte söker bostad i ett brett geografiskt område.”

Detta dokument revideras varje halvår.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter