Kan socialtjänsten ignorera orosanmälan?

Hej :)

Jag gjorde en orosanmälan på mitt ex då jag anser att hennes son far illa.
Hennes syster gjorde en orosanmälan 2-3 dagar efteråt och fick höra att min ignorerades för att jag inte var någon anhörig och de sa att hennes inte kommer komma någonvart heller pga icke "starka" nog problem.
Är detta något som är okej för Socialtjänsten att göra?
Dvs att inte ens bry sig om att utreda det.

Lite av sakerna båda två anmälningar innehöll:
- Stoppar så gott som bara socker i barnet
- Engagerar sig inte alls med barnet
- Barnet söker sig till främmande människor för trygghet istället för mamman
- Hon lär sonen att aktivt ljuga
etc.. Jag säkert glömt en massa

Mvh

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du har en oro för ett barn vilket du anmält till socialtjänsten.

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten oavsett om den kommer från en privatperson eller professionell görs alltid en förhandsbedömning och en skyddsbedömning ska göras skyndsamt.

I en förhandsbedömning tar socialtjänsten ställning till om oron föranleder att det ska inledas en utredning eller inte. En förhandsbedömning får ta max 14 dagar innan socialtjänsten fattat beslut om att inleda utredning eller inte.

Under en förhandsbedömning görs en samlad bedömning av socialtjänsten. Det vill säga socialtjänsten väger in om det finns oro sedan tidigare, den inkomna oron samt samtalar med berörda.

Du undrar om socialtjänsten kan ignorera en orosanmälan utifrån att du inte är anhörig. Svaret är nej. All oro som inkommer till socialtjänsten ska bedömas, dock kan det vara så att bedömning gjorts att inte vidare utreda.

Vi tolkar det som att du och barnets moster har fått besked om att bedömning gjorts att det inte föreligger grund för att vidare utreda oron.

För att ge ett tydligt svar så ja socialtjänsten kan göra den bedömningen. Att det inte finns skäl för vidare utredning.

Vi råder dig att om oron kvarstår, förvärras eller det uppkommer ny oro att åter anmäla det till socialtjänsten.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter