Räknas barnens skatteåterbäring som inkomst för försörjningsstöd?

Hej
Jag är 19 år gammal och bor hus mina föräldrar. Går handel och administration 2 på gymnasiet.
Jag sommarjobbade under sommaren 2020 och fick lön som alla andra och betalade skatt. År 2021 fick jag min skatteåterbäring på en summa på runt 7000kr. Tre månader efter då när mina föräldrar fick sina beslut till försörjningsstöd stod att de har minskat beloppet pga att jag har fått skatteåterbäring.
Jag undrar nu om de får räkna min skatteåterbäring som en inkomst för hela familjen?
Vad säger lagen om det?
Kan mina föräldrar överklaga? I så fall till vem?
Tack

En kille

Kommentarer

Hej!

Det är inte helt enkelt att svara på din fråga eftersom vi inte är insatta i just ditt ärende hos socialtjänsten. Om Skatteverket har dragit för mycket skatt och dessa pengar egentligen skulle ha utbetalts till er, kan det ju så klart vara så att socialtjänsten har rätt att medräkna skatteåterbäringen som inkomst.

I Socialstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd framgår att barn aldrig är försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Däremot kan barns tillgångar beaktas när det gäller barnets del av försörjningsstöd eller en ansökan om bistånd som avser barnet. Det innebär att socialtjänsten kan räkna av barnets tillgångar eller inkomster av kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barn i familjer med försörjningsstöd får behålla en del av sina inkomster från eget arbete utan att det påverkar föräldrarnas rätt till bistånd för barnet. Barn kan ha inkomster upp till ett prisbasbelopp, som är 48600 kr för 2021, utan att det påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Barn bör också kunna ha ett sparande upp till 15 procent av prisbasbeloppet, alltså 6 975 kr. Avsikten är att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska kunna göra sådant som är möjligt för andra barn. Det är tänkt att normalisera barn och ungdomars villkor och kan vara viktigt med tanke på framtida arbete och egen försörjning. Utifrån din fråga kan avdraget bero på att du har överstigit prisbasbeloppet men det bästa är att kontakta din handläggare för att få korrekt svar.
Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter