Förtal

Vad har man för möjligheter, om socialtjänsten förtalar, trakasserar och ljuger i utredningar? De skriver fula saker om mig och hittar på att jag skulle vara en tillbakadragen person, vilket naturligtvis är djupt kränkande.

Kalle

Kommentarer

Hej!

Så tråkigt att höra om dina negativa erfarenheter av socialtjänsten.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är den tillsynsmyndighet som granskar socialtjänstens arbete. De tittar då på om socialtjänsten har handlagt ärendet rättssäkert för den enskilde.
Du når dem via länken nedan:

https://www.ivo.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter