Buss från en kommun till en annan kommun.

Hur gammal rekomenderar man att ett barn bör vara, för att åka buss mellan 2 kommuner ensam.

// Robert

Undrande föräldrar

Kommentarer

Hej!

Du undrar över om det finns en bestämd ålder som barnet bör ha nått för att åka buss ensam mellan kommuner?

Det är en svår fråga att besvara med en bestämd ålder som barnet ska ha uppnått. Det handlar framförallt om dels ålder på barnet, mognad, om det finns vuxen person som lämnar och hämtar upp barnet vid avlämning och ankomst.

Andra aspekter som bör vägas in är hur lång tid ska barnet åka ensam samt är det en resa där byte sker?

Vi råder er som vårdnadshavare och känner ert barn bäst väga in ovanstående och därefter ta ställning om ni anser att det är möjligt. Vi kan även råda er att vända er till bussbolaget för att förhöra er om det är möjligt att busschauffören kan vara behjälplig, vilket kan ordnas när det gäller resa med tåg och flyg.

Vi hoppas att ni har fått råd och svar vidare i era frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter